2016-09-11

Dyrektor

Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu:

  • Uchwała nr 378/2012 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 21 sierpnia 2012r w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół w Raciążu.
  • wykonanie w/w uchwały – Starosta Płoński pismem z dnia

 

Zadania i kompetencje dyrektora określają:

  • Statut Zespołu Szkół w Raciążu,
  • nadrzędne przepisy prawa