2016-09-11

internat

INTERNAT

Kierownik internatu:        EWA MICHALSKA, tel. 23 679 27 26

Wychowawcy internatu:  IWONA DALKIEWICZ,  MAGDALENA FIGURSKA

Ilość miejsc:  55 (pokoje 2 – 4 osobowe typu studio)

Dodatkowo: sala rekreacyjna, sala komputerowa, stołówka, kuchnia,  pomieszczenia gospodarcze i in.

Zasady funkcjonowania określają:

·        Statut Zespołu Szkół w Raciążu (www.raciaz. edu. pl. /ważne dokumenty

·        Regulamin internatu

 

w/w dokumenty na www.raciaz.edu.pl  w zakładce ważne dokumenty