2016-09-11

Majątek

Budynek dydaktyczny z halą sportową:

  • rok oddania do użytku – 2006
  • numer ewidencyjny gruntów – numer 1592/2
  • kubatura: budynek gł. – 28 791,6m3, hala sport.– 8450,0m3
  • pomieszczenia: 25 sal lekcyjnych, 2 laboratoria językowe, 3 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, 2 pracownie gastronomiczne, gabinet medyczny, hala sportowa z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia biurowe i magazynowe.

Internat:

  • rok oddania do użytku (po modernizacji) – 2010
  • pomieszczenia: 55 miejsc sypialnych, stołówka, kuchnia, pokój wychowawców, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia magazynowe

Kompleks boisk ORLIK 2012

  • rok oddania do użytku  – 2009

 

Wyszczególnienie

 

Wartość

 

Budynki, w tym:

     budynek dydaktyczny z halą sportową

     budynek internatu

     kompleks boisk Orlik 2012

 

  15 691 059,96 zł

   13 151 609,46 zł

     1 303 179,50 zł

     1 236 270,85 zł

 

Środki trwałe (bez budynków)

 

     

829 748,39 zł

 

Wyposażenie (na 31.12.2016 r.)

 

 

     1 226 291,72 zł