2016-09-11

Budżet

BUDŻET  - wykonanie w roku 2016

            

Wydatki ogółem
w tym:

4 140 501,37 zł

liceum ogólnokształcące

1 032 927,26 zł

szkoły zawodowe

2 660 417,33 zł

internat

442 639,12 zł

dokształcanie nauczycieli

4 517,66 zł