2016-09-11

Dyrektor i kadra kierownicza

P.O. DYREKTORA: Alicja Mazurowska
WICEDYREKTOR: Dorota Rubinkowska
KIEROWNIK SZKOLENIA
PRAKTYCZNEGO:
Andrzej Kowalski
KIEROWNIK INTERNATU: Ewa Michalska