2017-10-25

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej jest systemem stron internetowych służącym powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Raciążu prowadzony jest w ramach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej, znajdującego się na platformie SSDIP (http://ssdip.bip.gov.pl/).

Strona BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.: Ustawą z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz..U. z 2007r. nr 10 poz. 68)

Zakres publikowanych informacji prezentuje menu po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie i rozwijające się podkategorie. Aby wyświetlić treść informacji należy kliknąć na wybraną kategorię i ewentualnie na podkategorię. Powrót do strony głównej BIP jest możliwy przez kliknięcie na znajdujący się w najwyższej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem „Biuletyn Informacji Publicznej”.

Do szybkiego wyszukiwania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone  po prawej stronie w górnej części strony głównej. W pole to należy wpisać słowo (lub słowa) kluczowe, a następnie kliknąć przycisk „szukaj”. Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlona lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.