2017-10-25

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej jest systemem stron internetowych służącym powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Raciążu prowadzony jest w ramach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej, znajdującego się na platformie SSDIP (http://ssdip.bip.gov.pl/).

Strona BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.: Ustawą z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz..U. z 2007r. nr 10 poz. 68)

Zakres publikowanych informacji prezentuje menu po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie i rozwijające się podkategorie. Aby wyświetlić treść informacji należy kliknąć na wybraną kategorię i ewentualnie na podkategorię. Powrót do strony głównej BIP jest możliwy przez kliknięcie na znajdujący się w najwyższej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem „Biuletyn Informacji Publicznej”.

Do szybkiego wyszukiwania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone  po prawej stronie w górnej części strony głównej. W pole to należy wpisać słowo (lub słowa) kluczowe, a następnie kliknąć przycisk „szukaj”. Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlona lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się