2016-09-11

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Raciążu w roku szk. 2017/2018

LP

NAZWISKO I IMIĘ

NAUCZANE PRZEDMIOTY,

PEŁNIONE FUNKCJE

1

Ambrochowicz Daniela

geografia, podstawy przedsiębiorczości

2

Bieńkowski Roman

zajęcia praktyczne - ślusarz

3

Bojanowska Agnieszka

religia

4

Bylińska Magdalena

ekonomiczne przedmioty zawodowe

5

Chłopik Monika

matematyka, informatyka

6

Chrzanowska Krystyna

ekonomiczne przedmioty zawodowe

7

Chrzanowski Sławomir

informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe

8

Chudzyńska Magdalena

matematyka

9

Chyczewska Aneta

Historia, WOS

10

Chyczewska Izabela

gastronomiczne przedmioty zawodowe

11

Dalkiewicz Iwona

wychowawca internatu

12

Figurska Magdalena

wychowawca internatu

13

Grabowski Piotr

język angielski

14

Grzegorzewska Elżbieta

język rosyjski, język polski

15

Jakubowski Piotr

wychowanie fizyczne

16

Kasicka Beata

język polski

17

Kowalski Andrzej

fizyka, kierownik szkolenia praktycznego

18

Kruszewska Ewelina

gastronomiczne przedmioty zawodowe

19

Krzeski Sławomir

historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa

20

Kuskowski Krzysztof

informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe

21

Leszczyńska Anna

język angielski

22

Łopata Andrzej

język polski

23

Marciniak Monika

biologia, geografia

24

Mazurowska Alicja

fizyka, dyrektor

25

Michalska Ewa

wychowawca internatu, kierownik internatu

26

Ks. Nikodymczuk Wojciech

religia

27

Obrębska Edyta

język polski

28

Orlikowski Tadeusz

mechaniczne przedmioty zawodowe

29

Pelkowska Agnieszka

język angielski

30

Pieczura Janina

język polski

31

Poczmański Krzysztof

wychowanie fizyczne

32

Radecka Grażyna

gastronomiczne przedmioty zawodowe

33

Radecki Paweł

mechaniczne przedmioty zawodowe

34

Ratkowska Justyna

Język niemiecki, wdż

35

Rubinkowska Dorota

matematyka, wicedyrektor

36

Stanowska Marta

wychowanie fizyczne

37

Szelągowska Ewa

pedagog szkolny

38

Szelągowska Iwona

chemia, biologia

39

Wachol Kinga

gastronomiczne przedmioty zawodowe

40

Wesołowska Paulina

biologia

41

Wichowska-Szcześniewska Anna

język angielski

42

Wiśniewska Maria

nauczyciel bibliotekarz

43

Wochnowicz Andrzej

wychowanie fizyczne

44

Zwierzchlewski Marek

język angielski

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się