2016-09-11

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Raciążu w roku szk. 2018/2019

 

LP

NAZWISKO I IMIĘ

NAUCZANE PRZEDMIOTY,

PEŁNIONE FUNKCJE

1

Ambrochowicz Daniela

geografia, podstawy przedsiębiorczości

2

Bojanowska Agnieszka

religia

3

Bylińska Magdalena

ekonomiczne przedmioty zawodowe

4

Chłopik Monika

wicedyrektor
5

Chrzanowska Krystyna

ekonomiczne przedmioty zawodowe

6

Chrzanowski Sławomir

informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe

7

Chudzyńska Magdalena

matematyka

8

Chyczewska Aneta

Historia, WOS

9

Chyczewska Izabela

gastronomiczne przedmioty zawodowe

10

Dalkiewicz Iwona

pedagog szkolny

11

Figurska Magdalena

wychowawca internatu

12

Grzegorzewska Elżbieta

język rosyjski, język polski

13 Gwiazdowska Magdalena matematyka
14

Kasicka Beata

język polski

15

Kowalski Andrzej

fizyka, kierownik szkolenia praktycznego

16

Kruszewska Ewelina

gastronomiczne przedmioty zawodowe

17

Krzeski Sławomir

historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa

18

Kuskowski Krzysztof

informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe

19

Leszczyńska Anna

język angielski

20

Łopata Andrzej

język polski

21

Marciniak Monika

biologia, geografia

22

Michalska Ewa

wychowawca internatu, kierownik internatu

23

Ks. Nikodymczuk Wojciech

religia

24

Obrębska Edyta

język polski, język niemiecki

25

Orlikowski Tadeusz

mechaniczne przedmioty zawodowe

26

Pelkowska Agnieszka

język angielski

27

Poczmański Krzysztof

wychowanie fizyczne

28

Radecka Grażyna

gastronomiczne przedmioty zawodowe

29

Radecki Paweł

mechaniczne przedmioty zawodowe

30

Ratkowska Justyna

Język niemiecki, wdż

31

Rubinkowska Dorota

dyrektor

32

Stanowska Marta

wychowanie fizyczne

33

Szelągowska Iwona

chemia, biologia

34

Wachol Kinga

gastronomiczne przedmioty zawodowe

35

Wichowska-Szcześniewska Anna

język angielski

36

Wiśniewska Maria

nauczyciel bibliotekarz

37 Zwierzchlewski Marek język angielski

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się