2016-09-11

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół w Raciążu w roku szk. 2019/2020

 

LP

NAZWISKO I IMIĘ

NAUCZANE PRZEDMIOTY,

PEŁNIONE FUNKCJE

1

Ambrochowicz Daniela

geografia, podstawy przedsiębiorczości

2

Bojanowska Agnieszka

religia

3 Bieńkowski Roman matematyka
4

Bylińska Magdalena

ekonomiczne przedmioty zawodowe

5

Chłopik Monika

wicedyrektor, matematyka
6

Chrzanowska Krystyna

ekonomiczne przedmioty zawodowe

7

Chrzanowski Sławomir

informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe

8

Chudzyńska Magdalena

matematyka

9

Chyczewska Aneta

Historia, WOS

10

Chyczewski Leszek

wychowanie fizyczne

11

Dalkiewicz Iwona

pedagog szkolny

12

Figurska Magdalena

wychowawca internatu

13

Ks. Gach Łukasz

religia

14 Gwiazdowska Magdalena matematyka
15

Kasicka Beata

język polski

16

Kowalski Andrzej

fizyka, kierownik szkolenia praktycznego

17 Kowalska Aneta chemia
18

Kruszewska Ewelina

gastronomiczne przedmioty zawodowe

19

Krzeski Sławomir

historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa

20

Kuskowski Krzysztof

informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe

21

Leszczyńska Anna

język angielski

22

Łopata Andrzej

język polski

23

Marciniak Monika

biologia, geografia

24

Michalska Ewa

wychowawca internatu, kierownik internatu

25

Obrębska Edyta

język polski, język niemiecki

26

Orlikowski Tadeusz

mechaniczne przedmioty zawodowe

27

Pelkowska Agnieszka

język angielski

28

Poczmański Krzysztof

wychowanie fizyczne

29 Pietrzak Marzanna język rosyjski
30

Radecka Grażyna

gastronomiczne przedmioty zawodowe

31

Radecki Paweł

mechaniczne przedmioty zawodowe

32

Ratkowska Justyna

język niemiecki, wdż

33

Rubinkowska Dorota

dyrektor, matematyka

34

Stanowska Marta

wychowanie fizyczne

35

Szelągowska Iwona

chemia, biologia

36 Szymborski Robert muzyka
37 Traczyk Joanna  język polski
38

Wachol Kinga

gastronomiczne przedmioty zawodowe

39 Witulska Iwona  język polski
40

Wichowska-Szcześniewska Anna

język angielski

41

Wiśniewska Maria

nauczyciel bibliotekarz

42 Zwierzchlewski Marek język angielski

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się