2016-09-11

Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

Z e s p ó ł  S z k ó ł  w  R a c i ą ż u

K A L E N D A R Z

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1

04.09.2017r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2

15.12.2017r.

Zakończenie I semestru dla klas IVT  i  III LO

3

23 –31.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

4

12.01.2018r.

Zakończenie I sem. dla wszystkich klas (z wyjątkiem IVT i IIILO)

5

15-28.01.2018r.

Ferie zimowe

6

29.03-03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

7

27.04.2018r.

Zakończenie zajęć w klasach progr. najwyższych (IIILO i IVT)

8

04-17.05.2018r.

07-25.05.2018r.

Egzamin maturalny – część pisemna

Egzamin maturalny – część ustna

9

19.06.2018r.

Egzamin potwierdzający kwalif. w zawodzie – cz. pisemna

10

22.06.2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

DODATKOWE DNI WOLNE

1

02.11.2017r

Dzień po Wszystkich Świętych

2

31.04.2018r

Poniedziałek przed Świętem Pracy

3

02.05.2018r

Wtorek między dniami świątecznymi (1 i 3 maj)

4

04.05.2018r

Egzamin maturalny z języka polskiego

5

07.05.2018r

Egzamin maturalny z matematyki

6

08.05.2018r

Egzamin maturalny z języka angielskiego (dot. LO i T)

7

01.06.2018r.

Piątek po święcie Bożego Ciała

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

1

09.10 - 03.11.2016r

Klasa III Te

2

09.10 - 03.11.2016r

Klasa III Tż

 

TURNUSY DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

1

11.09 – 06.10.2017r.

Sprzedawca III st.

2

09.10 – 03.11.2017r.

Sprzedawca II st.

3

06.11 – 01.12.2017r.

Kucharz II st.

4

29.01 – 13.02.2018r.

Kucharz III st

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

1

Wrzesień ( termin do ustalenia)

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

2

Styczeń ( termin do ustalenia)

Posumowanie semestru