2016-09-11

KONTROLE

Kontrole przeprowadzane w Zespole Szkół w Raciążu są odnotowane przez kontrolujących  w Książce Kontroli dostępnej w sekretariacie szkoły. Protokoły pokontrolne przechowywane są wraz z inną dokumentacją szkoły. Kopie protokołów mogą być przekazane do internatu lub na wybrane stanowiska, jeżeli dana kontrola ich dotyczyła.

Poniżej zeskanowane  protokoły pokontrolne.

 

Załączniki

 

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

 

Obserwacja przebiegu pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego w Technikum

 

Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu

Załączniki

  kontrola w zakresie... szkolnej.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  obserwacja przebieg...TECHNIKUM.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola w zakresie... dualnego.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz