2016-09-11

Majątek

MAJĄTEK PLACÓWKI (stan na 31.12.2016r)

 

Budynek dydaktyczny z halą sportową:

- rok oddania do użytku – 2006

- numer ewidencyjny gruntów – numer 1592/2

- kubatura: budynek gł. – 28 791,6m3, hala sport.– 8450,0m3

- pomieszczenia: 25 sal lekcyjnych, 2 laboratoria językowe, 3 pracownie  komputerowe, biblioteka z czytelnią, 2 pracownie gastronomiczne, gabinet medyczny, hala sportowa z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia biurowe i magazynowe.

 

Internat:

- rok oddania do użytku (po modernizacji) – 2010

- pomieszczenia: 55 miejsc sypialnych, stołówka, kuchnia, pokój wychowawców, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia magazynowe

 

Kompleks boisk ORLIK 2012

- rok oddania do użytku  – 2009

Wyszczególnienie

Wartość

 

Budynki i lokale

    

Kompleks boisk Orlik 2012

 

 

   14 454 789,11 zł

  

     1 261 270,85 zł

 

Środki trwałe (bez budynków)

 

 

        804 748,39 zł

 

Wyposażenie

 

   

     1 226 291 72 zł