2016-09-11

Pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół w Raciążu

Pracownicy administracji

1

Elżbieta Dobrzyńska

intendent

2

Kłos Danuta

główny księgowy

3

Kocięda Elżbieta

kierownik gospodarczy

4

Kubuj Katarzyna

sekretarka

5

Mazurowska Marta

sekretarz

6

Pałka Anita

referent

 

Pracownicy obsługi

1

Figat Karolina

kucharka

2

Gołębiewska Edyta

pomoc kuchenna

3

Wysocka Paulina

pomoc kuchenna

4

Cichocka Anna

dozorca/sprzątaczka

5

Piotrowska Anna

dozorca/sprzątaczka

6

Ciarcińska Marznna

sprzątaczka

7

Kępczyńska Teresa

sprzątaczka

8

Kęsicka Elżbieta

sprzątaczka

9

Kozakiewicz Beata

sprzątaczka

10

Kucharska Ewa

sprzątaczka

11

Sadecka Bogumiła

sprzątaczka

12

Sieradzka Anna

sprzątaczka

13

Strzelczyk Beata

sprzątaczka

14

Dobrzyński Olgerd

konserwator

15

Parowski Henryk

pracownik fizyczny

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się