2016-09-11

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

(w tym  skarg i wniosków)

 

Miejsca, godziny, kontakt

 1. Sekretariat dyrekcji, pokój 122, tel. 23 6791031, sekretariat-zs@wp.pl
 2. Gabinet sekretarza szkoły, pokój 121, tel. 23 6791031
 3. Gabinet dyrektora, pokój 122A, tel. 23 6791031, e-meil:  zs_raciaz@op.pl
 4. Gabinet wicedyrektora, pokój 123 w. 17, tel. 23 6791031, e-meil:  zs_raciaz@op.pl
 5. Gabinet kierownika szkolenia praktycznego., pokój 222, tel. . 23 6791031 w. 19
 6. Gabinet pedagoga szkolnego, pokój 109
 7. Pokój kierownika i wychowawców internatu (w budynku internatu),   tel. 23 6792726

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

 1. Interesantów przyjmują: dyrektor, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, pedagog, kierownik internatu, sekretarz.
 2. Informacja dotycząca sposobu załatwienia sprawy udzielana jest w sekretariacie , pokój 122, tel. 23 6791031, sekretariat-zs@wp.pl
 3. Korespondencję można dostarczać (w zależności od sprawy): osobiście, pocztą tradycyjną i elektroniczną.
 4. Sprawy załatwiane są w kolejności wpływu. W razie potrzeby uwzględnia się stopień pilności.
 5. Podczas załatwiania spraw stosowane są obowiązujące przepisy,