2016-09-11

REJESTRY EWIDENCJE ARCHIWA

Zespół Szkół w Raciążu prowadzi:

Rejestry i ewidencje dotyczące uczniów i przebiegu nauczania:

·         Księgi uczniów

·         Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

·         Ewidencja wydanych świadectw, zaświadczeń i dyplomów OKE w Warszawie

·         Ewidencja wydanych zaświadczeń uczniowskich

·         Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Rejestry i ewidencje dotyczące zarządzania:

·         Księga korespondencji

·         Rejestr wydanych decyzji

·         Ewidencja podróży służbowych

·         Ewidencja opłat pocztowych

·         Książka kontroli

Rejestry i ewidencje dotyczące pracowników:

·         Rejestr umów

·         Rejestr pracowników

·         Rejestr nieobecności w pracy

·         Ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi

·         Ewidencja czasu pracy

·         Rejestr wydanych zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

·         Rejestry ryzyka

Rejestry i ewidencje dotyczące mienia i gospodarki :

·         Księgi obiektu budowlanego

·         Księgi inwentarzowe

·         Księgę druków ścisłego zarachowania

·         Ewidencję odzieży ochronnej i roboczej

·         Rejestr substancji szkodliwych

Zespół Szkół w Raciążu prowadzi:

                                                                      SKŁADNICĘ AKT

w której  archiwizowane są:

  • dokumentacja przebiegu nauczania
  • dokumentacja pracownicza, w tym dotycząca wynagrodzeń
  • dokumentacja związana z obsługą księgową
  •  i inne dokumenty  zgodnie z  „Rzeczowym Wykazem Akt”.