2016-09-11

Strukrura własnościowa

  1. Zespół Szkół w Raciążu jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego  w Płońsku.
  2. Nieruchomości stanowią własność Powiatu Płońskiego.
  3. Nieruchomości są przekazane placówce w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności statutowej.
  4. Mienie szkoły stanowi własność Powiatu Płońskiego.
  5. Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.